Rzeczoznawca budowlany oceni stan techniczny budynku

  • 3 lata temu
  • 716 Odsłon
  • thumbs up 0 thumbs down 0
rzeczoznawca

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę domu jednorodzinnego obowiązek przeprowadzania koniecznego przeglądu budynku. Przepisy regulują, że okresowa ocena stanu technicznego nieruchomości powinna być wykonywana systematycznie co roku i co 5 lat, a w niektórych przypadkach nawet co pół roku. Pamiętajmy jednak, że wykonanie oceny stanu technicznego domu powinniśmy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu także w sytuacji kupna lub sprzedaży budynku, a także jego remontu i przebudowy. W jakich sytuacjach rzeczoznawca budowlany powinien przeprowadzić przegląd techniczny nieruchomości i inwentaryzację budynku? 

Rzeczoznawca budowlany – kiedy zrobić przegląd domu? 

O obowiązku wykonywania regularnych przeglądów technicznych nieruchomości dowiadujemy się z ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.). Według przepisów właściciel lub zarządca budynku musi zlecić rzeczoznawcy budowlanemu lub inżynierowi budownictwa wykonanie okresowego przeglądu raz w roku i raz na pięć lat. Jeżeli ocena stanu technicznego nie jest przeprowadzona w terminie, na inwestora może zostać nałożona kara grzywny. Dodatkowo rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić stan budynku i jego części zawsze w przypadku wystąpienia sytuacji, w której dochodzi do uszkodzenia domu i znajdujących się w nim instalacji. 

Doraźna kontrola domu przez specjalistę jest szczególnie istotna zwłaszcza w przypadku wystąpienia takich zdarzeń losowych, jak: pożary, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powodzie, intensywne opady deszczu, wstrząsy sejsmiczne i zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych. Poza tym rzeczoznawca budowlany powinien sporządzić raport z przeprowadzonej kontroli budynku zawsze na zlecenie Urzędu Nadzoru Budowlanego lub innych organów uprawnionych do kontroli nieruchomości. 

Przegląd techniczny budynku roczny – co sprawdzi rzeczoznawca? 

Podczas przeglądu technicznego budynku mieszkalnego przeprowadzanego raz w roku rzeczoznawca budowlany powinien ocenić ogólny stan techniczny domu oraz jego przydatność do bezpiecznego użytkowania. Obowiązkowo podczas oględzin rzeczoznawczych kontroli powinny zostać poddane instalacje zamontowane w domu, w tym szczególnie instalacja gazowa, kominowa i wentylacyjna, a także instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska. Poza tym rzeczoznawca budowlany raz w roku powinien wykonać przegląd konstrukcji budynku, w tym obligatoryjnie ścian nośnych i dachu, oraz tych elementów domu, które na co dzień są narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.   

Pięcioletni przegląd techniczny budynku 

W przypadku obowiązkowego przeglądu budynku przeprowadzanego raz na pięć lat właściciel domu jest zobligowany do zlecenia rzeczoznawcy budowlanemu czynności weryfikujących ogólny stan techniczny budynku i oceny przydatności nieruchomości do użytkowania. Rzeczoznawca powinien też przyjrzeć się otoczeniu domu i jego ogólnej estetyce. Co jednak ważne, specjalista podczas oględzin domu musi sprawdzić przede wszystkim stan i działanie wszystkich instalacji, w tym instalacji i urządzeń chłodniczych, a także instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i piorunochronnej pod względem stanu ich uziemienia i zabezpieczenia. 

Ocena stanu technicznego budynku – co jeszcze sprawdzi rzeczoznawca budowlany? 

Oprócz okresowych obowiązkowych przeglądów technicznych budynku, które są regulowane ustawą, rzeczoznawca budowlany powinien dokonać oceny stanu technicznego domu także w innych przypadkach, np. podczas oddawania nieruchomości do użytku. Ekspertyza budowlana poprzedzona inwentaryzacją budynku będzie nam szczególnie przydatna także podczas sprzedaży lub kupna używanego domu lub mieszkania. Poza tym obecność rzeczoznawcy budowlanego jest konieczna podczas zmiany instalacji montowanych w domu, a także podczas podziału domu, zmiany jego użytkowania, przebudowy budynku lub wyodrębnienia w nim lokali użytkowych. Przede wszystkim jednak przeprowadzenie oceny stanu technicznego domu musimy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu podczas generalnego remontu budynku, podczas którego dochodzi do jakichkolwiek zmian w ogólnej konstrukcji nieruchomości.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Komentowanie wyłączone.