Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przez układ sprężonego powietrza?

  • 2 miesiące temu
  • 60 Odsłon
  • thumbs up 0 thumbs down 0
jak zmniejszyc zuzycie energii elektrycznej przez uklad sprezonego powietrza

Energia elektryczna jest stale drożejącym medium, które wpływa na obniżenie konkurencyjności zakładu. Jednocześnie jest niezbędna w układach wytwarzających sprężone powietrze. Jak sprawdzić, czy układ nie pobiera zbyt dużo prądu i jak ograniczyć zużycie prądu w systemach sprężonego powietrza? 

Czy układ sprężonego powietrza zużywa dużo energii elektrycznej? 

Układ sprężonego powietrza jest systemem, który z wymaga zasilania energią elektryczną. W dodatku produkcja sprężonego powietrza jest energochłonna, a przez to kosztowna, zwłaszcza jeśli nie jest on optymalnie zaprojektowany, obsługiwany lub utrzymywany. Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do nadmiernego zużycia energii przez układ sprężonego powietrza. Wśród nich jednym z podstawowych jest niewłaściwie dobrana sprężarka. Użycie sprężarki o zbyt dużej pojemności w porównaniu do rzeczywistych potrzeb aplikacji może prowadzić do nadmiernego zużycia energii. Podobnie, używanie sprężarki o niewystarczającej pojemności może wymuszać pracę na wyższych obrotach, co również prowadzi do wzrostu zużycia energii.

Przyczyną strat energii są także niezauważone wycieki powietrza. Nieszczelności w układzie sprężonego powietrza mogą być jednym z głównych powodów nadmiernego zużycia energii. Nawet małe wycieki mogą prowadzić do znacznego wzrostu kosztów eksploatacyjnych w dłuższej perspektywie.

Nadmierne zużycie energii elektrycznej może być spowodowane niewłaściwym ciśnieniem roboczym. Pracowanie przy zbyt wysokim ciśnieniu roboczym, niż jest to wymagane przez urządzenia zasilane sprężonym powietrzem, może zwiększyć zużycie energii.

Wpływ na nadmierne zużycie prądu przez układy sprężonego powietrza mają także nieodpowiednio przeprowadzone konserwacje lub wykonywanie ich zbyt rzadko. Brak regularnych przeglądów, konserwacji i serwisów układu sprężonego powietrza może prowadzić do obniżenia wydajności układu i wzrostu zużycia energii.

Przyczyną nadmiernego zużycia energii w układach sprężonego powietrza może być również używanie przestarzałych technologii. Starsze modele sprężarek mogą być mniej wydajne i bardziej energochłonne w porównaniu do nowszych, bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń. Co więcej, w układach mogą być zastosowane kompresory zapewniające nieodpowiednią podaż sprężonego medium. Jeśli w układzie o zmiennym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze zastosowano sprężarkę o stałej wydajności to z pewnością dochodzić będzie do strat energii. 

Warto także pamiętać, aby w układzie stosować systemy  monitorowania zużycia energii. Ich brak może uniemożliwić śledzenie i identyfikowanie obszarów, w których można oszczędzić energię.

Jak ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez układ sprężonego powietrza? 

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez układ sprężonego powietrza może być osiągnięte poprzez zastosowanie szeregu strategii i praktyk, które pomagają zoptymalizować wydajność systemu. W celu obniżania kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużyciem prądu warto stosować regularne audyty i optymalizacje. Systematyczne audyty układu sprężonego powietrza oraz optymalizacja systemu pomoże w identyfikacji obszarów nadmiernego zużycia energii i wprowadzeniu konkretnych działań w celu poprawy efektywności.

Istotny jest także dobór odpowiedniej sprężarki. Wybór kompresora o odpowiedniej pojemności i typie pracy do potrzeb aplikacji może zapobiec nadmiernemu zużyciu energii. Należy również rozważyć zastosowanie sprężarek z systemami regulacji obrotów, które dostosowują moc do bieżącego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Warto również wdrożyć prace zmierzające do optymalizacji ciśnienia roboczego. Dostosowanie ciśnienia w układzie sprężonego powietrza do rzeczywistych wymagań aplikacji pomoże znacznie zmniejszyć zużycie energii.

Jak pisaliśmy wcześniej, nieszczelności w układzie sprężonego powietrza są jednym z najczęstszych powodów dużych strat energii. Dlatego też wykrywanie i naprawa wycieków powietrza w systemie jest kluczowym elementem ograniczenia zużycia energii. Warto podkreślić, że nawet małe wycieki mogą prowadzić do znacznych strat. Co więcej, identyfikacja nieszczelności powinna być przeprowadzana w sposób ciągły, co pozwala na szybką naprawę i ograniczenie wycieków na etapie niewielkich nieszczelności. 

Warto również zainwestować w ulepszone systemy sterowania i regulacji pracy kompresorów. Rozwiązania takie będzie sprzyjać w zoptymalizowaniu pracy urządzeń i minimalizacji zużycia energii. Nie należy również zapominać o pracownikach. Szkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę układu sprężonego powietrza w zakresie optymalnego użytkowania i konserwacji sprzętu z pewnością przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii.

Co więcej możesz zrobić, aby zoptymalizować zużycie energii przez układ sprężonego powietrza? Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii odzysku ciepła. Proces sprężania powietrza generuje wytwarzanie dużej ilości ciepła, które możesz wykorzystać w zakładzie do realizacji innych zadań — np. ogrzewania pomieszczeń czy przy w innych procesach wymagających energii cieplnej. W tym celu możesz wykorzystać systemy odzyskiwania ciepła z układu sprężonego powietrza, które pomogą w zmniejszeniu zużycia energii poprzez ponowne wykorzystanie ciepła w procesach realizowanych w zakładzie.

źródło: AG Kompressoren kompresory i sprężarki

Kategorie:
Biznes

Komentowanie wyłączone.