Urlop okolicznościowy na pogrzeb – komu przysługuje? Ile dni trwa?

 • 6 miesięcy temu
 • 268 Odsłon
 • thumbs up 0 thumbs down 0
urlop okolicznosciowy na pogrzeb komu przysluguje ile dni trwa

Urlopy okolicznościowe przyznawane są z powodu zdarzeń szczególnych, przez które pracownik nie może stawić się w miejscu pracy. Dotyczy to także śmierci bliskiej osoby oraz pogrzebu. Zasady udzielania urlopu regulują obowiązujące przepisy – przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku. Warto przyjrzeć się bliżej konkretnym zasadom, by odpowiedzieć na pytania zadane w tytule tekstu.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy na pogrzeb?

 Na wstępie ważna wiadomość – polskie prawo gwarantuje urlop każdej osobie w przypadku śmierci członka rodziny. Jednak kogo dokładnie? Przepisy wskazują:

 • ojca,
 • matkę,
 • macochę,
 • ojczyma,
 • męża,
 • żonę,
 • dziecko,
 • brata,
 • siostrę,
 • babcię,
 • dziadka,
 • teścia,
 • teściową.

Ustawowy urlop nie przysługuje w przypadku śmierci przyjaciół, znajomych oraz wszystkich osób niespokrewnionych. W takich sytuacjach pracownik może ewentualnie porozumieć się z pracodawcą bądź skorzystać z puli dni urlopu wypoczynkowego. Jest jednak jeden wyjątek. Jeśli bowiem pogrzeb dotyczy osoby, która była pod bezpośrednią opieką pracownika lub pozostawała na jego utrzymaniu, zwolnienie z pracy również obowiązuje.

Ile trwa urlop okolicznościowy na pogrzeb?

 Czas trwania urlopu z powodu śmierci bliskich jest uzależniony od stopnia pokrewieństwa. Kwestie te także regulują wspomniane przepisy, dlatego warto je przytoczyć.

Ile dni urlopu na pogrzeb ojca i matki?

 W przypadku śmierci rodziców pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego. Oczywiście to od niego zależy, czy wykorzysta całą pulę. Przepisy dopuszczają również dzielenie urlopu, tak aby jeden dzień przeznaczyć na formalności związane z pogrzebem, a drugi na wzięcie udziału w pochówku.

Ile trwa urlop okolicznościowy z powodu śmierci dziecka?

 Podobnie jak w przypadku zgonu rodzica, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dwa dni urlopu okolicznościowego. Niezbędne jest złożenie wniosku, do którego przejdziemy w dalszej części tekstu.

Urlop okolicznościowy na pogrzeb ojczyma lub macochy – ile dni?

 Nie ma znaczenia, czy osoba zmarła była rodzicem biologicznym. Przepisy wskazują na możliwość wzięcia 2 dni urlopu na pogrzeb zarówno macochy, jak i ojczyma.

Śmierć współmałżonka – urlop okolicznościowy

 W przypadku śmierci i pogrzebu żony bądź męża ustawodawca przewidział 2 dni urlopu okolicznościowego. Tu oczywiście także istnieje opcja rozdzielenia ich na dwie daty.

Czas trwania urlopu okolicznościowego na pogrzeb rodzeństwa

 Choć brat i siostra należą do najbliższej rodziny, przepisy wskazują, że pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden dzień urlopowy.

Pogrzeb babci lub dziadka a urlop okolicznościowy

 Tu także mówimy wyłącznie o jednym dniu, przyznawanym na podstawie odpowiedniego wniosku, w którym trzeba podać wszystkie niezbędne informacje.

Urlop z powodu śmierci teścia lub teściowej – czas trwania

 W razie śmierci teścia lub teściowej przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego. Co ważne, dotyczy to również rodziców byłej żony bądź męża. Ewentualny rozwód nie wpływa na możliwość ubiegania się o zwolnienie z pracy.

Jak uzyskać urlop okolicznościowy na pogrzeb? Co trzeba zrobić?

 Choć prawo gwarantuje dni wolne od pracy z powodu śmierci i pogrzebu członka rodziny, nie oznacza to, że przyznawane są one automatycznie. Żeby uzyskać urlop, należy przekazać pracodawcy stosowny wniosek. Musi on zawierać następujące dane:

 • miejscowość i datę,
 • imię i nazwisko oraz adres pracownika,
 • nazwę oraz adres pracodawcy,
 • okoliczności, na podstawie których urlop ma zostać przyznany (śmierć żony, męża itd.),
 • liczbę dni oraz datę urlopu,
 • podpis pracownika.

Na koniec ważna informacja. Otóż urlop okolicznościowy jest płatny – wynagrodzenie wypłaca pracodawca, na takich samych zasadach, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Jeśli natomiast pracownik nie złoży stosownego wniosku, urlop przepada. Warto więc o tym pamiętać.

źródło: MORTIS Zakład Pogrzebowy Warszawa

Kategorie:
Life Style

Komentowanie wyłączone.